Pokud se chystáte stavět nebo rekonstruovat, musíte mít zpracovanou projektovou dokumentaci. V případě zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci nebo revitalizaci se nejdříve zaměří stávající stav budovy. Poté následuje vlastní zpracování projektové dokumentace, při kterém se prověřují:

  • vztahy mezi stavbou a jejím okolí z pohledu vlastnických práv,
  • požadavky stavebního úřadu,
  • vlivy stavby na prostředí.

V dalších fázích se prověřují vlastnosti stavby z hlediska:

  • bezpečnosti,
  • prostorového uspořádání,
  • technické vybavenosti.

Je-li stavba v souladu s těmito parametry, projektová dokumentace upřesňuje požadavky na materiály, technologické postupy a na kvalitu a způsob provádění stavebních prací. Součástí projektové dokumentace jsou také podrobné výkazy množství potřebných materiálů a prací, tzv. položkový rozpočet, díky kterému získáte hrubou představu o cenové náročnosti výstavby nebo rekonstrukce.

Projektovou dokumentaci mohou zpracovávat pouze autorizované osoby, jejichž způsobilost ověřují Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Česká komora architektů. Ve svém týmu máme zkušené a autorizované kolegy, kteří vám zpracují projektovou dokumentaci k plánované rekonstrukci nebo výstavbě domu.

Cena projektové dokumentace

Cena projektové dokumentace závisí na předpokládaných hrubých nákladech na uvažovanou stavbu nebo rekonstrukci. Běžně se pohybuje v rozmezí 2 až 5 % (větší stavba – menší procento). Tedy pokud uvažujete o revitalizaci vašeho bytového domu ve výši 3 mil Kč, cena za zpracování kompletní projektové dokumentace včetně vyřízení stavebního povolení by mohla být cca. 150 tis. Kč.