Nová zelená úsporám je dotační program Ministerstva životního prostředí v rámci kterého má stát proplatit majitelům rodinných domů asi 1,4 miliardy korun na zateplení. Letošní výzva v programu Zelená úsporám (2013) se má týkat pouze rekonstrukcí rodinných domů, především pak těch, které povedou k úsporám energií. Ministerstvo plánuje v dalších letech vypsat další výzvy zaměřené na bytové domy a veřejné budovy.

Výše státních dotací ze Zelené úsporám bude záviset na podílu uspořené energie. Tedy čím komplexnější rekonstrukci zaměřenou na snížení energetické náročnosti vašeho domu provedete, tím více peněz z programu Zelená úsporám od státu dostanete.

Program nahrazuje Zelenou úsporám, kterou spustilo ministerstvo na jaře 2009. Byla určena zejména na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Podmínky a způsob čerpání dotací z Nové zelené úsporám zatím není znám. Celou situaci kolem Zelené úsporám pro vás sledujeme. Účastníme se odborných diskusí a seminářů zabývajících se touto problematikou. Všechny novinky a zajímavosti k programu Zelená úsporám uvádíme v sekci aktuality.

Zelená úsporám s firmou ENVIA

Máme značné zkušenosti s programem Zelená úsporám běžícím v předchozích letech. Realizovali jsme desítky staveb, které byly z tohoto programu financovány. Pomůžeme vám nejen získat potřebné dotace, ale také pro vás celou akci zrealizujeme.