Proč má smysl revitalizovat

Slovo revitalizace domu v sobě skrývá soubor komplexních úprav vašeho rodinného, bytového, nebo panelového domu, které vedou k:

 • snížení nákladů za teplo o 30 - 60 %,
 • omezení vzniku plísní,
 • prodloužení životnosti domu o 20 let,
 • zvýšení ceny domu nebo bytu o 20 %,
 • zlepšení protihlukových vlastností domu o 25 - 30dB,
 • zvýšení odolnosti proti povětrnostním vlivům,
 • celkovému zlepšení technického stavu budovy.

Co všechno se v rámci revitalizaci domu provádí

Revitalizace panelových a bytových domů je naší hlavní stavební činností. Za dobu naší existence jsme získali spoustu zkušeností a dokážeme zajistit všechny stavební práce spojené s revitalizací od zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem až po hydroizolaci základů. Nejčastěji v rámci revitalizace domu provádíme:

 • zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem (polystyren EPS, polystyren extrudovaný),
 • zateplení střechy, půdy, stropů suterénu,
 • montáž plastových oken a dveří,
 • rekonstrukce balkónů a lodžií,
 • rekonstrukce vstupních portálů.
Pouze komplexní revitalizace bytového nebo rodinného domu vám zaručí požadované snížení nákladů a zlepšení komfortu bydlení.

Jak probíhá samotná revitalizace domu

Revitalizace bytového nebo rodinného domu se vždy skládá z několika kroků. Dokážeme pro vás zajistit úspěšné provedení všech těchto kroků. Stačí se na nás obrátit a my se o všechno postaráme.

 1. Osobní jednání se zástupcem firmy ENVIA

  Domluvíme si termín osobní schůzky, nejlépe přímo na místě budoucí stavby. Promluvíme si o tom, jaká je vaše představa o rozsahu revitalizace.

 2. Zpracování energetického auditu a termoměření

  Zpracujeme vám energetický audit, díky kterému získáme informace o aktuálním stavu budovy. Určíme slabá místa budovy, navrhneme vhodná opatření vedoucí ke zlepšení energetické náročnosti budovy a zhodnotíme ekonomickou návratnost navržených opatření. Provedeme také termovizní měření budovy.

 3. Zpracování projektové dokumentace

  Vytvoříme vám projektovou dokumentaci, což je základní technickoekonomický dokument celé revitalizace. Mít zpracovanou projektovou dokumentaci je nutný předpoklad pro získání stavebního povolení a případného úvěru. Obsahem projektu je přesná technická specifikace toho, jak a s využitím jakých materiálů se bude revitalizace provádět a kolik bude stát peněz.

 4. Získání stavebního povolení

  Revitalizace domu spadá pod kategorii rekonstrukcí. Jedná se tedy o stavební činnost a ta jako taková podléhá úřednímu schválení. O tom, jestli bude schvalovací proces formou ohlášení stavby nebo bude potřeba absolvovat celé stavební řízení, rozhodne patřičný stavební úřad. Všechno papírování a běhání po úřadech za vás uděláme my.

 5. Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací

  I když pro vás například zpracujeme projektovou dokumentaci, neznamená to automaticky, že to bude právě stavební firma ENVIA, která bude celou revitalizaci provádět. Vy samozřejmě máte nárok vyhlásit výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a z několika kandidátů si vybrat toho nejlepšího. I v tomto kroku vám můžeme pomoci zpracovat podrobné zadávací podmínky včetně kritérií pro jejich vyhodnocení.

 6. Získání úvěru nebo dotací

  Finanční prostředky na revitalizaci domu se mohou vyšplhat až do řádu miliónů. V takových případech se revitalizace financuje z úvěru. V tomto ohledu nejsme ti, kteří by vám mohli radit. Rádi vám dáme kontakty na odborníky, kteří vám pomohou získat ten nejvýhodnější úvěr. Druhou možností je získání financí z programu Zelená úsporám.

 7. Zahájení stavebních prací

  Před zahájením revitalizace je potřeba zajistit nezávislý technický dozor investora (TDI). Technický dozor investora je váš zástupce na stavbě, který hájí vaše zájmy, dohlíží na správný průběh a kvalitu celé revitalizace. Dáme vám kontakty na kvalitní technické dozory. Je už jen na vás, jestli tyto kontakty využijete nebo si do této pozice dosadíte svého člověka.