Kompletní revitalizace bytového domu, Otrokovice

Kompletní revitalizace bytového domu

Investor nás oslovil s žádostí o vypracování projektové dokumentace k revitalizaci domu. Samotný záměr revitalizace bylo nutné nejprve schválit na shromáždění SVJ. Pro lepší argumentaci jsme provedli termovizní měření, které prokázalo, že izolační schopnosti budovy jsou mizerné. Provedli jsme nápočet předpokládaných nákladů a úspor. S takto připravenými podklady jsme vystoupili na shromáždění, kde jsme srozumitelně prezentovali význam revitalizace všem členům společenství. Díky zpracovaným podkladům a srozumitelnému výkladu se podařilo získat hlasy více jak 75% všech členů společenství, které byly potřeba pro odsouhlasení záměru. Součástí revitalizace bylo zateplení obvodových stěn, stropů ve sklepech a střechy. Tloušťka izolantu byla dle projektu 16 cm. K zateplení byl použit zeteplovací systém MultiTherm od firmy BASF.

Pár slov investora

  • Spolupráci s firmou ENVIA hodnotím jako dobrou. Velice oceňuji účast pana Štěpánka na shromáždění SVJ. Termosnímky pořízené po revitalizaci dokazují, že i kvalita provedeného zateplení je na vysoké úrovni. Už se těším až všem členům společenství budou vracet přeplatky za teplo.
    SVJ Tylova - Jungmannova