Reference: Termovize

Dokážeme zrealizovat termovizní měření budov, díky kterému lze odhalit místa, kterými uniká teplo. Tedy místa s nedostatečnou tepelnou izolací, tzv. tepelné mosty a poruchy v konstrukci budovy, které nejsou pouhým okem viditelné. Termovizní měření je vhodným prostředkem pro kontrolu kvality po revitalizaci nebo před kolaudací.