Reference: Zateplení suterénu

Zateplení suterénu je důležitou součástí tepelné izolace budovy. V rámci zateplení suterénu se provádí zateplení soklu, suterénních obvodových stěn a stropu ve sklepech.